*LTP 2- Khúc Sông Tuổi Thơ (Thơ) Lê Tấn Phượng (Đại Lãnh- VN)

 

Lê Tấn Phượng

 

 

KHÚC SÔNG TUỔI THƠ

 

Đò xưa bến cũ đâu rồi

Còn đây sông vắng bồi hồi bước chân

Ngày thơ kí ức trong ngần

Lang thang đội nắng lưng trần tắm sông

Bao trò tinh nghịch chơi ngông

Vin cành trèo hái , tắm sông nhảy cầu

Đôi lần mẻ trán u đầu

Sợ cha mẹ đánh dám đâu khai nè ?

Trưa hè chẳng ngủ thích ve

Rủ nhau đi bắt chẳng nghe than phiền

Ôi thôi kí ức thần tiên

Cho ta chợt nhớ một miền tuổi thơ

 

Đại Lãnh 25/ 2/2020

Lê Tấn Phượng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền