*HT 11- Dấu Tình (Thơ) Huyền Thanh (Montreal- Canada)

 

Huyền Thanh

 

 

Dấu Tình

 

Anh hãy vì em dạo khúc đàn

Lau dòng lệ đắng nhạt nhoà tan

Ươm màu nắng mới tô hồng má

Khởi sắc hoa tươi điểm thắm ngàn

Em hát bài yêu vườn mộng trổ

Anh dìu phím cảm sợi tình đan

Hòa cung hạnh phúc ru đời mãi

Anh hãy vì em dạo khúc đàn.

 

Nhà Thơ Huyền Thanh

27/02/2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền