*NXV 1- Răn Lòng (Thơ) Nguyễn Xuân Vàng (Hải Dương- VN)

 

Nguyễn Xuân Vàng

 

 

RĂN LÒNG

 

Răn lòng chẳng nói ngược xuôi

Bao nhiêu tức giận sẽ nguôi dần dần

Xin đời chấp nhận dấu nhân

Để cho tình nghĩa muôn phần tốt tươi

Trao nhau ánh mắt nụ cười

Hơn ngàn soi mói con ngươi dữ dằn

Có làm thì mới có ăn

Bỗng dưng ai dễ trao phần vào tay

Gần xa gắn kết sớm ngày

Chữ nhân chữ thiện xưa nay đã từng

Cho tiền cho của ngàn thưng

Không bằng cho một chữ dừng chiến tranh

Có nhân mầm nẩy tác thành

Vô nhân trẩm hạt màu xanh đâu còn

Nghĩa tình hai chữ vàng son

Hơn ngàn châu báu bạc hòn kim cương

Ở đời quý trọng niềm thương

Xin đừng bấn bận tìm đường hại nhau

Cung thiền Phật dạy thuộc làu

Sân si bỏ hết còn đâu oán thù.

 

Thơ NGUYỄN XUÂN VÀNG

 27/2/2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền