*HLS 13- Chùm Thơ Tình Thừa Của Hoàng Liên Sơn (Ninh Bình- VN)

 

Hoàng Liên Sơn

 

 

 Sự Cố

 

Đôi khi "sự cố" diễn ra

Ở ngoài ý muốn ai đà biết cho

Trở trăn suy nghĩ âu lo

Chuyện thường tình ấy biết dò ở đâu

Niềm tin chôn chặt đào sâu

Chớ lung lay gốc chớ rầu cội xanh

Vẫn tin có ngọn gió lành

Có hoa thơm để anh dành...phần em

Nẻo về chân bước nhẹ tênh

Quên đi "sự cố" hai mình vẫn vui.

 

13.11.2016 

 

  Tuổi Già

 

Chẳng cần bầu rượu túi thơ

Tuổi già đây vẫn mộng mơ với đời

Dẻo chân bước miệng tươi cười

Tuổi già đây thách mấy người bằng ta

Nay đi gần mai tới xa

Tuổi già đây dám trốn nhà trèo non

Trèo cao chân ngỡ còn son

Tuổi già đây vẫn cứ giòn nét xuân...

 

17.11.2016 

 

  Tình Thừa

 

Bóng hồng ơi bỏ đi đâu

Để chiều hoang lạnh âu sầu tim ai

Kỉ niệm vương vấn phố dài

Lẻ loi đợi bạn ngóng hoài chiều đông

Tiếc rằng em đã theo chồng

Nên ta hoá đá lạnh lùng bơ vơ

Hàng cây xưa cũng ngẩn ngơ

Mưa xiên chéo hạt gió vờ bỏ quên

Trách rằng tại cái phận duyên

Cho ta gánh cả nỗi niềm ngày xưa

Chiều đông người cũng lưa thưa

Còn không một chút tình thừa…còn không?

 

Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn

18.11.2016   

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền