*NL 23- Tiễn Bạn Về Cõi ...(Thơ) Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nguyên Lạc

 

 

Tiễn Bạn Về Cõi ...


.

Tiễn người tôi tiễn đưa người

Khăn tang áo trắng cùng lời biệt ly

Biệt ly bạn đã ra đi

Ra đi là mãi phân kỳ bạn ơi!

.

Tiễn người mây trắng lưng trời

Tiễn người tôi tiễn buồn ơi nghìn trùng!

.

Biển đời lệ khổ nhân sinh

Thì thôi hãy nhớ Tâm kinh: Vô thường *

.

Nguyên Lạc

................

* Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc... (Bát Nhã Tâm Kinh)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền