*CN 1- Sông Trăng (Thơ) Cư Nguyễn (T. P Hồ Chí Minh-VN)

 

Cư Nguyễn

 

Sông Trăng

 

Sông vàng rực rỡ ánh trăng xuyên

Sóng gợn nhè lay sắc ảo huyền

Rặng trúc bên cầu rung nhánh chuyển

Bờ tre giữa bến động cành nghiêng

Thuyền quay lại bến xa đời huyễn

Khách trở về quê lánh tục phiền

Giấc mộng công hầu như khói quyện…

Theo làn gió thoảng mịt mờ duyên

 

Tác Giả Cư-Nguyễn

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền