*PT 2- Rét Đài (Thơ) Phạm Thành (Yên Bái- VN)

 

Phạm Thành

 

 

Rét Đài

 

 

Bây giờ

mới có tháng hai

Một đợt rét đài

vừa mới ghé sang

Con cua

muốn trú trong hang

Cây bưởi bên đàng

ngan ngát hương đưa.

 

Bao giờ

cho đến ngày xưa

Dưới bóng cây dừa

lòng dạ vấn vương.

Chốn nào

sợi nhớ sợi thương

Má thắm môi hường

cũng chẳng thấy đâu.

 

Bao giờ

cho đến mưa ngâu

Cây gạo bên cầu

cháy rực trời xuân.

 

Tác Giả Phạm Thành

 06/03/2020.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền