*HT 17- Bến Mộng (Thơ) Huyền Thanh (Montreal- Canada)

 

Huyền Thanh

 

 

Bến Mộng

 

Gác nhỏ đêm tàn lệ đẫm sâu

Xui chi gặp gỡ mộng ban đầu

Vần thơ bạn gởi còn khoe thắm

Khúc hoạ tôi mời đã đậm lâu

Lúc ngắm trăng lên dào dạt nguyện

Khi nhìn sóng vọng thiết tha cầu

Hữu duyên bến mộng say lòng mãi

Quyện trái tim yêu chẳng vướng sầu

 

Nhà Thơ Huyền Thanh

02/03/2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền