*VVT 1- Hết Buồn (Thơ) Vũ Văn Thủy (T.P Hồ Chí Minh- VN)

 

Vũ Văn Thủy

 

 

 

Hết Buồn

 

Mưa phùn gió bấc đâu nào

Sao không mang rét cuốn vào tháng ba

Chợ phiên hẹn gió đêm qua

Phên che trà nóng như là đợi ai

.

Mưa phùn rắc xám chợ này

Hiên ngoài tí tách sương dày lan nhanh

Áo đan vừa kịp tặng anh

Nàng Bân trễ hẹn trăng thanh động rèm

.

Chiều nghiêng khiến chợ ngóng em

Mây tan tác cuộn, lá thềm rụng rơi

Bao giờ mở tiệc cỗ mời

Chung tay cùng đổ sầu vơi ... hết buồn

 

 

Vũ Văn Thủy

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền