*HLỘC 6- Buồn Hoa Có Chủ (Thơ) Hoàng Lộc (VN)

 

Hoàng Lộc

 

 

Buồn Hoa Có Chủ

 

anh như con bướm phong trần

trăm năm bay tưởng có lần ngừng bay

là khi trước cổng vườn ai

em, hoa có chủ cuối ngày tỏa hương

anh xin đậu tuốt sau vườn

để mong gửi một linh hồn cho hoa

hoa vô chủ của người ta

hoa có chủ cũng chẳng là của anh

thương ôi con bướm đa tình

tưởng ngừng bay, thấy không đành, lại bay

ở ngàn xa nhớ vườn ai

em hoa có chủ vẫn hoài tỏa hương

buồn em trong cũi trong lồng

trăm năm em đã trăm năm của người

 

24-2-2020

Nhà Thơ HOÀNG LỘC

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền