*NXV 2- Bức Tranh Miền Quê (Thơ) Nguyễn Xuân Vàng (Hải Dương- VN)

 

Nguyễn Xuân Vàng

 

 

Bức Tranh Miền Quê

 

Họa y đề bài thơ của Nguyễn Bích Yến.

Họa cả hình cưng đứng giữa đồng

Không đồi núi dựng chả dòng sông

Trầm ngâm nét phượng bung dù đỏ

Thảng thốt màu da hiện chuỗi hồng

Thích quả còn thơm bầu rỡn mộng

Xem nhành đã mịn cảnh vờn bông

Vòm ong dáng lượn khuôn hoài tỏ

Rõ ngọc khoe lườn thỏa ý không.

 

Tác Giả NGUYỄN XUÂN VÀNG

ngày 11/03/2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền