*DV 5- Mong Manh (Thơ) Diên Vĩ (VN)

 

Diên Vĩ

 

 

MONG MANH

 

Tôi về nghe chiều rơi rớt mỏng

Nghe tuổi mình trôi phiến tóc mềm

Xin cho thương mãi thời thơ trẻ

Xin xóa thời gian khóe mắt buồn

Tìm tôi, tôi lạc vào vô tận

Chiều niệm chiều phai những guộc gầy!

 

Diên Vĩ 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền