*LHC 2- Sắc Xuân (Thơ) Lê Hải Châu (Thanh Hóa- VN)

 

Lê Hải Châu

 

 

Sắc Xuân

 

Xanh mềm ngọn cỏ Mùa Xuân

Nửa phần gió gội, nửa phần mưa sa

Nắng chưa phải đã chan hòa

Trời còn nửa đục nửa pha sắc hồng

 

Gió Nồm đã át gió Đông

Đôi ba cánh Én giữa đồng chao ngiêng

Phất phơ bông súng trùng chiềng

Nỗi chung chưa tỏ niềm riêng đã bày

 

Chuồn chuồn rung nhẹ cánh bay

Bao la trời đất đong đầy sắc Xuân

Khách quen, khách lạ, khách gần

Chao nghiêng bầu rượu ái ân thỏa tình.

 

Lê Hải Châu

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền