*VTT 2- Đi Trong Đêm (Thơ Dịch) Vũ Văn Thủy (T.P Hồ Chí Minh- VN)

 

Vũ Thủy

 

 

DẠ HÀNH

Nguyễn Du

.

Lão nạp an miên Hồng Lĩnh vân

Phù âu tĩnh túc noãn sa tân

Nam minh tàn nguyệt phù thiên lý

Cổ mạch hàn phong cộng nhất nhân

Hắc dạ hà kỳ mê thất hiểu

Bạch đầu vô lại chuyết tàng thân

Bất sầu cửu lộ chiêm y duệ

Thả hỷ tu mi bất nhiễm trần

.

.

ĐI TRONG ĐÊM

Dịch thơ: Vũ Thủy

.

Ngon giấc sư già dưới ráng Hồng

Chim âu lặng ngủ cát êm nồng

Trăng tàn giỡn biển, ngàn xa tắp

Lối cũ đơn thân, gió lạnh dồn

Đêm tối hoài mong trời chửa sáng

Bạc đầu vụng giấu việc không xong

Sương đầm vạt áo buồn khôn ngại

Mừng thấy mày râu chẳng bụi đường

.

Vũ Thủy

Ảnh sưu tầm

SG 17/3/2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền