*NK 2- Xuân Nầy Chùa Hương Không Lễ Hội (Thơ) Nguyễn Khôi (Hà Nội- VN)

 

Nguyễn Khôi

 

 

XUÂN NÀY CHÙA HƯƠNG KHÔNG LỄ HỘI

                    

  (Tặng : Nhà văn Lại Như Bằng - Paris) (1)

                            *

Đang khấp khởi đi Chùa Hương, Yên Tử

Thì phát ho - cảm lạnh cái "cúm Tàu"

Ngọn gió độc thổi từ sông Dương Tử

Corona bủa kín Hoàng Hạc Lâu.

                            *

Vũ Hán "chết"...đến Nhật, Hàn đóng cửa

Qua Iran "lưỡi hái" tới Roma

Rồi Âu , Mỹ ...cả đất trời phong tỏa

"Dịch Cúm Tàu" vượt Thế chiến thứ ba ?

                            *

Buồn ngồi nhà...Chùa Hương không lễ hội

Thế giới lên ngôi là cái "khẩu trang"

Mừng Hà Nội vẫn an toàn ( đang gồng mình) chống Dịch

Chim Việt bốn phương bay về đậu Cành Nam .

---------

(2) Chủ bút Tạp chí " Chim Việt cành Nam"

 

                  Hà Nội 18-3-2020

                    Nhà Thơ NGUYỄN KHÔI

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền