*LHC 3- Nhớ Bạn (Thơ) Lê Hải Châu (Thanh Hóa- VN)

 

Lê Hải Châu

 

 

Nhớ Bạn

 

Nhớ năm Quan họ ra về

Tôi ra đứng đợi ven đê cuối làng

Đắng cay duyên phận bẽ bàng

Chữ thương nhòa lệ, trái ngang chữ tình

Tôi về niệm phật cầu kinh

Một mình buồn với bóng mình hằng đêm

Nhớ hôm gặp gỡ bên thềm

Cùng em hát đoạn “… dựa bên thuyền rồng”

Trời cao gió mát trăng trong

Tôi say như thể lên đồng cùng em

Để rồi đêm lại tàn đêm

Mình tôi lẻ bóng buông rèm chờ mong.

 

 

Lê Hải Châu

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền