*NL 28- Vĩnh Biệt Thái Thanh (Thơ) Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nguyên Lạc

 

 

VĨNH BIỆT THÁI THANH

.

"Người Về" hay người đã ra đi?

Đi. Về. người hỡi cũng "Biệt Ly" *

"Dòng Sông Xanh" biếc "Thuyền Viễn Xứ"

"Con Thuyền Không Bến" "... Ngàn Dặm Ra Đi"

.

"Ngậm Ngùi" "Hoài Cảm" thương tiếc người đi

"Nghìn Trùng Xa Cách" biết nói năng chi?

"Mùa Thu Chết" rồi, "Ngàn Thu Áo Tím"

"Bài Hương Ca Vô Tận" hạt lệ phân kỳ

.

"Nghìn trùng xa cách người đã đi rồi"

"Còn gì đâu nữa ..." người của một thời!

Người đi "Còn Chút Gì Để Nhớ"

Một chút này thôi mãi muôn đời

.

"Đường Xưa Lối Cũ" tìm đâu thấy

Lên non tôi tìm "Động Hoa Vàng"

"Đôi Mắt Người Sơn Tây"  thăm thẳm

Tiễn người buồn như người ấy "Sang Ngang"

.

"Mơ Giấc Mộng Dài" "Bên Cầu Biên Giới"

"Mộng Du" "Dạ Khúc" riêng nhớ tưởng  người

Muôn trùng miên viễn an bình nhé!

Vĩnh biệt! Lời buồn tiễn ... Thơ tôi!

………..

* Dùng tên một số bài nhạc Thái Thanh đã hát

.

Nguyên Lạc

Bereich mit Anhängen

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền