*LTHIEN 1- Ngẫm....! (Thơ) Lê Thị Hiền (VN)

 

Lê Thị Hiền

 

 

Ngẫm

 

Dã tràng dại suốt đời se cát.

Dốc công vo từng hạt nhỏ ti.

Mất bao nhiêu sức quản gì.

Sóng xô chớp mắt mang đi cái vèo.

Nhện chăm chỉ leo trèo se sợi.

Suốt đêm ngày chờ đợi lưới xong.

Một cơn gió nhẹ vào phòng.

Cuốn đi tất cả ước mong sớm chiều.

Tằm gắng rút bao nhiều sợi ruột.

Nhả tơ vàng se suốt ngày đêm.

Phủ che cho nhộng yếu mềm.

Tới khi đủ sức đục thềm nhộng ra.

Một nắm muối sao pha mặn biển?

Vỗ một tay có hiện tiếng vang?

Một cây có gọi là hàng?

Một giờ hãnh diện có sang cả đời?

 

Lê Thị Hiền

SĐA.CM.22/3/2020.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền