*NL 30- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nguyên Lạc

 

 

RƯỢU CHIỀU LỮ THỨ

.

Tay nâng chén rượu chiều rơi

Mời ai cạn chén kiếp đời lưu vong?

Mời em. nhan sắc còn không?

Mời tôi. tan mộng trăm năm nỗi sầu!

.

Hồ Trường biết rót về đâu? [*] 

Về đâu rồi cũng một màu tàn phai!

.

Uống đi! Cạn chén đắng cay

Xé câu thơ cổ thả bay lũng chiều

Tà huy đổ bóng liêu xiêu

"Hồ Trường! Say. tỉnh?" 

Hắt hiu đất trời!

.

Sao không say hở tôi ơi?

Tỉnh chi? Sầu với cỏ cây. Hồ Trường!

..........

[*] "Vỗ gươm mà hát/ Nghiêng bầu mà hỏi/ Trời đất mang mang ai người tri kỷ/ Lại đây cùng ta cạn một hồ trường/ Hồ trường! Hồ trường!/ Ta biết rót về đâu? (Hồ Trường -Nguyễn Bá Trác)

.  

THÁNG BA NĂM ĐÓ

 

Tháng ba người nhớ hay không?

"Tháng ba gãy súng" não nùng đời nhau [*]

.

Tháng ba lại tháng ba nào

Tháng ba năm đó làm sao quên người?

Tháng ba vỡ mộng tình đôi

Tháng ba buồn lắm tình tôi nghìn trùng!

.

Mười năm Từ Thức về trần

Thấy đời hụt hẫng đoạn trường bể dâu

Tìm người tôi biết tìm đâu?

Tìm trong nỗi nhớ những câu nhạc tình

"Chanh đường uống ngọt môi trinh"[**]

Phố xưa góc cũ ...

U minh cuộc đời!

.

Thôi tôi mất dấu em rồi!

Tháng ba năm đó tàn đời thanh xuân!

Chiều nay nâng chén Hồ Trường

Hồn người năm cũ nỗi lòng tháng ba

.

Tháng ba thời đó đã xa

Xa rồi. xa lắm... sao ta đắng lòng?

Tháng ba còn nhớ hay không?

Tháng ba. đừng nhớ!

Dặn lòng ... Lại quên!

.

Tháng ba nâng chén mình ên

Hồn người lính cũ buồn tênh cuộc tình

Tháng ba nghiêng chén nhân sinh

Mời hồn chiến hữu ...

An bình viễn phương!

.

Vô thường. đời đó vô thường

Thôi thì. đây rượu thay hương ... khóc người!

..............

[*] Tên sách "Tháng Ba Gãy Súng" - hồi ký Cao Xuân Huy

[**] Lời nhạc Trả Lại Em Yêu của Phạm Duy

.

Nguyên Lạc  

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền