*H-TRAN 2- Vẫn Biết (Thơ) Hồng Trần (GER)

 

Hồng Trần

 

 

Vẫn Biết

 

Dù vẫn biết cuộc Người rồi phải thế

Sức sẽ mòn trí tuệ cũng hư hao

Tay sẽ run má cũng bớt hồng hào

Đường đi tới bước cao nhào bước thấp

 

Nghĩ không mở kỷ niệm xưa vẫn vấp

Suy khép rồi lại ngập úng ngu ngơ

Tim cứ đau theo những bóng hững hờ

Dạ khắc khoải mong chờ điều không thiết

 

Ta tẻ nhạt bởi giờ ta đã lết?...

 

HT - Trần Thị Hồng Châu

28-04-2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền