*NBT 1- Lan Tím Nhà Nàng (Thơ) Nguyễn Bá Tung (Bình Định- VN)

 

Nguyễn Bá Tung

 

 

Lan Tím Nhà Nàng 

 

Mấy cành lan tím nhà ai?

Đi ngang anh muốn trông hoài vậy em!?

Bên trong cửa sổ buông rèm

Em chờ ai đó sẽ đem lan về!

Đẹp thay một mối tình quê

Nhìn cành lan nhớ lời thề năm xưa!

Áo nàng màu tím anh ưa...!

Màu hoa cà tím đã vừa lòng anh!

Em tròn hai mươi xuân xanh

Xưa nay sánh bước cùng anh đến trường!

Với anh em là tình nương

Mối tình chung thủy quê hương vẹn thề!

Cùng anh chung lối đi về...!

Nhìn cành lan tím lời thề thủy chung

Em ơi! Đừng nghĩ mông lung

Xây đài hạnh phúc sống chung một nhà

Xứng đôi vừa lứa hai ta!

Mấy cành lan tím đậm đà lòng ai?!

 

Nguyễn Bá Tung

02-05-2019

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền