*NMP 11- Mưa Phía Sau Đồi (Thơ) Nhà Thơ Nguyễn Minh Phúc (An Giang- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Minh Phúc

 

 

Mưa Phía Sau Đồi

 

Một trời sầu thắp trên môi

buồn con phố thở bên trời nắng phai

ngày em hái nụ tình dài

đêm mùa trăng cũ nghe loài lạc tôi

vịn tay xuống dốc cuộc đời

tàn phai mấy độ bên trời nghiêng xiêu

mùa trăng vàng khói cô liêu

vốc mây mây cuộn thả chiều chiều trôi

tàn cơn dâu bể bên trời

mưa đêm phủ kín chỗ ngồi riêng tôi

khi chưa là bóng che đời

mà năm tháng đã ru lời chênh chao

em về trời thấp lũng cao

mùa xưa ân ái chôn vào phai phôi

có nghe từ phía sau đồi

cơn mưa chiều đã cuốn trôi phận người...

 

Nguyễn Minh Phúc

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền