*DV 12- Lòng Em Chắp Vá Đa Đoan (Thơ) Diên Vĩ (T.P HCM- VN)

 

Diên Vĩ

 

 

Lòng Em Chắp Vá Đa Đoan

 

Người bỏ em đi

Từ bao tiền kiếp

Rong buồn đá hát

Cuộc sầu chia li

 

Gió cuốn nhau đi

Mùa hoang vô định

Lòng em đã hẹn

Phương trời xa xăm

 

Se dấu chỉ nằm

Dã tràng thao thức

Mùa trăng hạnh phúc

Sóng tìm xôn xao

 

Em vùi khát khao

Mờ theo bờ cát

Biển hòa nước mắt

Mặn dằm môi ngoan

 

Xin những dở dang

Sóng chìm theo sóng

Tình ta đã đắm

Mấy mùa thiên di

 

Người bỏ em đi

Hẹn thề hóa đá

Lòng em chắp vá

Muôn ngàn đa đoan...

 

Diên Vĩ

 28-4-2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền