*LQV 21- Mưa Rơi Bên Thềm (Thơ) Nhà Thơ Lê Quang Vui (Mỹ Tho- VN)

 

Nhà Thơ Lê Quang Vui

 

 

Mưa Rơi Bên Thềm

 

Mưa cho lá cỏ ướt mềm

Sợi tình thơm rụng bên thềm vỡ đôi

 

Tiếng mùa

Nứt khoé son môi

Thảnh thơi... thả

 Nụ cười tươi xuống trần

 

Ngày em lau hạt bâng khuâng

Ngàn mưa ướt lạnh chiếu chăn

Rã rời

 

Lê Quang Vui

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền