*THL 3- Nỗi Buồn Xưa (Thơ) Thu Hiền Lê (VN)

 

Thu Hiền Lê

 

 

Nỗi Buồn Xưa

 

Ai về gửi chút tình thương nhớ

Gửi chút ba sinh chốn hững hờ

Tháng năm xưa ấy bao ngang trái

Bỏ lại chiều buông với đợi chờ

Ngõ vắng ngày xưa giờ cỏ mọc

Chiều nay thả bước ngỡ trong mơ

Còn đâu hạ ấy ta chung lối

Giờ còn mình ta đứng bơ vơ.

 

Thu Hiền Lê

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền