*TNK 1- Thánh Khiết (Thơ) Trương Ngọc Khoan (VN)

 

Trương Ngọc Khoan 

 

 

Thánh Khiết

 

Cứu rỗi muôn dân khỏi nghiệp trần

Lòng thành rước lễ nhẹ tâm thân

Hữu tình kẻ sĩ luôn vô lụy

Phượng các thuyền quyên vốn có thần

Tiến bước duyên lành thêm đẹp đạo

Khải nguồn hạnh thiện đón hồng ân

Tôn thờ kính cẩn năng cầu nguyện

Thánh giá hào quang phúc bội phần

 

Trương Ngoc khoan

29/4/2020)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền