*NHL 21- Cạn Đêm (Thơ) Nhà Thơ Nguyễn Hồng Linh (Stuttgart- GER)

 

Nhà Thơ Nguyễn Hồng Linh

 

 

Cạn Đêm

 

Cạn đêm!

Vắt kiệt phiến mê

Cong

vành đón gió

hương về ngả nghiêng

 

Ngửa

buông sấp bóng bên triền

Đong đưa sóng cuốn lạc miền bão giông...

 

05/05/2020

Nguyễn Hồng Linh

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền