*LQV 23- Chùm Thơ "Yêu Mơ" Của Nhà Thơ Lê Quang Vui (Mỹ Tho- VN)

 

Nhà Thơ Lê Quang Vui

 

 

Yêu Mơ

 

Mơ tìm...

Để trả ơn em

Giận thương còn mãi ngàn đêm kiếp người

Ân tình tràn mắt thơm môi

Áo khăn mê cảm

Một thời trong tranh

 

Đêm xa tỉnh giấc an lành

Nâng niu sợi tóc

Để dành... yêu mơ

 

Đêm Hoài Mê

 

Đêm Cần Thơ mấy dòng thơ

Đời trôi vế phía xa lơ lắc rồi

Ai tung bọt

Sáng chân trời

Tình riêng

Ngàn mảnh sao rơi

Trắng lòng

 

Hoài thương kí ức long đong

Hoài mê ảo ảnh tương phùng...

Mấy phen

 

Lê Quang Vui

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền