*LQV 26- Chùm Thơ "Áo" Của NT Lê Quang Vui (Mỹ Tho- VN)

 

Nhà Thơ Lê Quang Vui

 

 

Áo

 

Nhớ ngày

Áo trắng chưa đau

Áo xanh tóc mượt chia nhau trái tình

Qua thời áo tím lung linh

Sớm mơ chiều mộng, một mình hoá hai

 

Nhớ thời

Ly rượu biết cay

Hồng hào gương mặt

Gió lay áo hồng

Đôi mươi gió bão xám lòng

Đời tôi thay chiếc bềnh bồng áo mây

Chuyện dài từ độ trôi bay

Trộn quên vào nhớ lẫn cay ngọt ngào

Nàng tiên cái thuở xa nào

Là đây chiếc áo nhạt nhầu nhăn nheo

 

Nhớ ngày

Tôi lại buồn hiu

Ngủ quên không nỡ

Viết nhiều thương thơ

Kể như trở giấc tình cờ

Xem như chiếc áo bây giờ... khác xưa

 

Lê Quang Vui

 

Vô Duyên

 

Hỏi không gian xám ngàn thương

Hồn tê đắng

Bỏ thêm đường ngọt không

Vác vai phiền giận riêng lòng

 

Dối mình cười miệng

Khóc ròng

Có vui

Mùa nào mưa chẳng thèm rơi

Chẳng thèm

Thơ viết riêng tôi thầm thì

Lướt trang Facebook trưa nầy

Hỏi riêng

Rồi tự trả lời...

Vô duyên

 

Lê Quang Vui

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền