*TN 6- Chiếc Lá (Thơ) TG Trần Nhuận (Hải Phòng- VN)

 

Tác Giả Trần Nhuận

 

 

Chiếc Lá

 

 

Ta chỉ là chiếc lá nhỏ mong manh

Dòng sữa mẹ nuôi ta thành chiếc lá

Đời dâu bể sóng sô biển cả

Chiếc lá xanh có đâu muốn xa cành !

 

Khi ta là chiếc lá vẫn còn xanh

Mang sức sống để trở thành rừng biếc

Ngăn bão giông chắn mưa nguồn gió biển

Vì nghĩa nhân ta đâu tiếc thân mình !

 

Ta chỉ là chiếc lá nhỏ xinh xinh

Đem màu xanh đón bình minh mỗi sớm

Triệu chiếc lá sẽ hóa thành rừng lớn

Gọi bầy chim mang sự sống sinh xôi !

 

Qua phong ba chiếc lá sẽ già đi

Ta rụng xuống đâu có gì hối tiếc

Tiếng lá khô như một lời từ biệt

Ta xa rồi vẫn biêng biếc rừng xanh !

 

Trần Nhuận

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền