*TVL 4- Trăng Sáng Đêm Lung Linh (Thơ) NT Trần Vấn Lệ (USA)

 

Nhà Thơ Trần Vấn Lệ

 

 

Trăng Sáng Đêm Lung Linh

 

Hai tháng mới nghe lại / tiếng trực thăng trên trời! Một chiếc bay lẻ loi / trong đêm Rằm trăng sáng...

Hai tháng rồi chịu trận. Giới nghiêm, ngồi bó chân / nhớ lắm tiếng trực thăng / vang trên trời ầm ỉ...

Hai tháng rồi nước Mỹ / buồn không thể buồn hơn? Đường đi ra phi trường / vắng hoe. Buồn hun hút...

Còn trực thăng Cảnh Sát / hai tháng không thấy bay. Bất chợt trong đêm nay, mới bay. Chỉ một chiếc!

Tám mươi ngàn người chết. Tin mới nhất hôm qua. Không có một đám ma. Hai tháng không lễ lạt!

Chừng bấy nhiêu mất mát, đủ rồi, hay còn thêm?

Chiếc trực thăng bay đêm, chắc có chuyện gì đó? Mà...lại chuyện gì chớ, biểu tình đòi Tự Do?

Nước Mỹ đẹp như mơ. Nước Mỹ buồn lãng mạn. Yêu thích hay là chán? Trăng sáng. Đêm lung linh...

 

Trần Vấn Lệ

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền