*NHL 23- Dốc Ngược (Thơ) NT Nguyễn Hồng Linh (Stuttgart- GER)

 

Nhà Thơ Nguyễn Hồng Linh

 

 

Dốc Ngược

 

Ta dốc ngược chén sầu

Tìm đâu? Chiều hoang vắng

Vớt nắng hong khô tình

Bóng hình nhạt nhoà tan

 

Khẽ khàng dốc phố bước

Lướt thướt hạt mưa sa

Quanh ta đời hiu quạnh

Ai gánh cuộc trăm năm

 

Người nằm nghe phố hát

Đêm khát giấc bi hài

Bước dài chân trượt ngã

Vọng xa chuông Giáo Đường

 

Tiếng Dương Cầm ngân nga

Đời qua! Người cũng xa

Khúc ca mùa trăng nhớ

Tình lỡ một đời trôi...

 

Stuttgart

12/05/2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền