*NLC 3 - Lục Bát Ngồi Buồn (Thơ) NT Nguyễn Lâm Cẩn (Hà Nội- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Lâm Cẩn

 

 

Lục Bát Ngồi Buồn

 

Ngồi buồn ra đứng trông trời

Sao rơi, sao rụng, sao dời…

Sao em?

Ngồi buồn…kinh điển ra xem

Chữ mờ, chữ nhạt, chữ đem trả người

Ngồi buồn nhặt một tiếng cười

Rụng từ năm ngoái, gà bươi tanh bành

Ngồi buồn ngắm ngọn cây xanh

Gió ai đang thổi mà cành lặng im

Ngồi buồn lắng một tiếng chim

Véo von…thăm thẳm…rồi chìm đi đâu

Ngồi buồm ngắm họ buông câu

Tăm không thấy sủi, để lâu nát mồi

Ngồi buồn hạt gạo cắn đôi

Nấu nhau thành cháo nhạt môi húp cùng

Ngồi buồn cơm nấu quên vung

Hồn như nhà dột tứ tung mưa dài

Ngồi buồn ai có nhớ ai

Nhìn trăng đang lặn rơi ngoài cỏ lau.

 

Hà Nội, 29-4-2020

NGUYỄN LÂM CẨN.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền