*NVT 2- Vay Tình Trả Thơ (Thơ) TG Nguyễn Văn Thái (Nam Định- VN)

 

Tác Giả Nguyễn Văn Thái

 

 

Vay Tình Trả Thơ

 

Tìm nàng... nàng mãi đẩu đâu

Bước chân dệt ngõ, vườn sầu làm sang

Tà dương gom lọc bẽ bàng

Câu thơ đắp đổi… dát vàng cuộc chơi

 

Ngoảnh sau là đỉnh cuộc đời

Dốc duyên lững thững mây trôi chở lòng

Chiêm bao... dịu ngát nụ hồng

Ủ thơ lên mật thấu dòng nông sâu!

 

Đường xuân rạo rực sắc màu

Bằng lăng tím sắc ôm lầu hoàng hôn.

 

Nguyễn Văn Thái

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền