*SH 8- Sông Buồn (Thơ) TG Sinh Hoàng (Long Khánh- VN)

 

Tác Giả Sinh Hoàng

 

 

Sông Buồn

 

Sương lam nhè nhẹ bay bay

Chiều thu sông vắng lắt lay dạ sầu

Xuôi dòng nước chảy về đâu ?

Sông buồn mặt nước ủ màu thê lương

 

Người thương tiễn biệt người thương

Người đi kẻ ở ai buồn hơn ai ?!

Núi sông xa cách dặm dài

Thương nhau hẹn một ngày mai sum vầy.

 

Sinh Hoàng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền