*NHL 24- Chén Sầu (Thơ) NT Nguyễn Hồng Linh (Stuttgart- GER)

 

Nhà Thơ Nguyễn Hồng Linh

 

 

Chén Sầu

 

Tình đi! Dốc cạn chén sầu

Mưa mù giăng lối chìm sâu bến đời

Đèn khuya phố vắng chơi vơi

Đường chia hai lối buồn phơi cuộc tình.

 

Thôi đừng nhung nhớ bóng hình

Chim bay mỏi cánh một mình đơn côi

Mật hương ngày ấy xa rồi

Áo ngày xưa đó vàng trôi lưng đồi.

 

Phấn son đã nhạt mắt môi

Lược gương đã cũ bạc vôi bao điều

Chiếu chăn phai lạt cuộc yêu

Người đi! Tỉnh giấc cô liêu.. Ngậm ngùi.

 

 

Nguyễn Hồng Linh

17-05-2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền