*NL 53- Những Bài Thơ Tứ Tuyệt 1 Của Nhà Thơ Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

 

NHỮNG BÀI TỨ TUYỆT (1)

.

1. Tím Cả Đoạn Trường

.

Sương rơi trắng cả con đường

Em rơi tím cả đoạn trường trong anh!

Tinh đầu sương khói mong manh

Nhân sinh dâu bể nỗi lòng trăm năm!

.

2. Nụ Cười

.

chợ đời gom nhặt sân si

lên chùa vấn Phật có gì đổi cho

mĩm cười hai chữ âu lo

về nhà mẹ hỏi ... Cười to thế à

.

3. Căn Bệnh Tình Yêu

.

Tình yêu căn bệnh lạ lùng

Ai mà nhiễm phải không khùng cũng điên

Điên thì ta hãy cứ điên!

Yêu thì ta cứ! Không tình sống chi?

.

 4. Tội Cho Qua

.

Gió lay rụng trái mù u

Giận ai bậu nói đi tu cho rồi?

Tội cho qua lắm bậu ơi!

Bậu đi tu chắc sự đời qua xong!

.

5. Cuộc Tang Thương

.

Chim quyên khản cổ khóc trùn

Anh hùng mạt vận lên rừng đốt than

Khói than che mất trăng vàng

Nhân sinh thống hận cuộc tang thương nào

.

Nguyên Lạc

.

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền