*NBT 3- Em Về Bên Ấy (Thơ) TG Nguyễn Bá Tung (Bình Định-VN)

 

Tác Giả Nguyễn Bá Tung

 

 

 

Em Về Bên Ấy

 

Đường vắng chiều nay sao thấy buồn?

Ngoài trời lất phất đổ mưa luôn

Ngựa xe chuyển bánh hồn thu thảo

Dõi bước em đi mấy dặm đường...!

 

Vó ngựa xa dần mãi ngóng trông

Em về bên ấy bước theo chồng

Có còn nhớ tới người quê cũ?!

Nhẹ bước cùng đi dưới nắng hồng!

 

Vì ai chia cách chuyện hai ta?

Chuyện đã thế này bỡi mẹ cha...

Do tại anh nghèo đành tủi phận

Nên đành loan phượng phải chia xa...!

 

Em về bên ấy có buồn không?

Anh bỏ đau thương nguyện tiến công...!

Học tập luyện rèn lo khởi nghiệp

Rồi anh sẽ có một bóng hồng!

 

Nguyễn Bá Tung

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền