*NL 58- Những Bài Tứ Tuyệt 2 (Thơ) NT Nguyên Lạc (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Nguyên Lạc

 

 

NHỮNG BÀI TỨ TUYỆT 2

.

.

6. Đêm Độc Ẩm Bên Hồ

.

Huơ tay khuấy bóng trăng vàng

Sao nghe tâm buốt vô vàn nỗi ai

Ngâm câu "đoạn thuỷ " vẫn hoài [*]

Nghiêng bầu uống cạn thở dài hư không!

...........

[*] Trừu đao đoạn thủy thủy cánh lưu/ Rút dao chém nước, nước càng chảy mạnh (Lý Bạch)

.

7. Tiếng Vọng Chiều

.

Hắt hiu trĩu nặng tà huân

Ngút xa não vọng lũng ngàn câu thơ

"Nghìn năm mây trắng hững hờ"

Có không tâm động bến bờ tử sinh

.

8. Hoa Tím Bằng Lăng

.

Bằng Lăng hoa tím tôi về

Tìm em chỉ thấy lời thề đã phai

Đâu xưa áo trắng tóc dài ...?

Mùa hè sao lạnh tím ai nỗi lòng!

.

9. Quỳnh Mơ

.

Đêm em về với tôi

Đóa quỳnh mãn khai đợi

Hương quỳnh ngọt đẫm môi

Để ngày đừng mong đợi

.

10. Quên Chưa?

.

Níu tay người hỏi thu phai?

Thưa em thu đó vẫn hoài thu xưa!

Níu mây trời hỏi quên chưa?

Xuân thu hương sắc đủ vừa trăm năm!

.

Nguyên Lạc

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền