*TTM 5- Thủy Chung (Thơ) TG Trần Thị Mơ (Lào Cai- VN)

 

Tác Giả Trần Thị Mơ

 

 

Thủy Chung

 

'chồng em áo rách em thương

Chồng người áo gấm xông hương mặc người"

khoán thủ

 

CHỒNG vợ nghĩa tào khang gắn bó

EM yêu anh từ thủa hàn vì

ÁO dù dài ngắn xá chi

RÁCH lành, no đói... vân vì nỗi đời

 

EM nguyện cùng với anh chia sẻ

THƯƠNG chí trai nặng gánh non sông

CHỒNG say sự nghiệp thành công

NGƯỜI người nể trọng, đẹp lòng mẹ cha

 

ÁO dẫu chẳng qua đầu... không nản

GẤM vóc rồi! cũng hóa tro tàn

XÔNG pha vượt mọi gian nan

HƯƠNG thơm còn mãi cho ngàn lời ca...

 

MẶC đường đời - nhân tình - thế thái

NGƯỜI khen, chê - khốn khó, nhiễu nhương

CHỒNG EM ÁO RÁCH EM THƯƠNG

CHỒNG NGƯỜI ÁO GẤM XÔNG HƯƠNG MẶC NGƯỜI!

 

Trần Thị Mơ

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền