*TN 8- Thế Sự (Thơ) TG Trần Nhuận (Hải Phòng- VN)

 

Tác Giả Trần Nhuận

 

 

THẾ SỰ

 

 

Tay nâng chén rượu tiêu sầu

Mượn men đốt cháy canh thâu đêm tàn

Vớt trăng . Trăng lại vỡ tan

Yêu hoa . Hoa lại héo tàn trên tay !

 

Ở đời được mất ai hay

Đừng cho mình giỏi một tay che trời

Tháng năm vật đổi sao rời

Sinh lão mệnh tử ở đời thế thôi !

 

Đời như cát bụi mà thôi

Trèo cao chi lắm để rồi ngã đau

Lòng người ai biết nông sâu

Mấy ai tường tận vàng thau ở đời !

 

Nên ta đang sống ai ơi

Thương người là để người đời thương ta

Đừng mơ phù phiếm xa hoa

Đức độ ta sống chính tà phân minh !

 

Trần Nhuận

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền