*TĐP 35- Chùm Thơ "Hà Tiên Thập Cảnh" Của NT Trần Đức Phổ (Canada)

 

Nhà Thơ Trần Đức phổ

 

 

 

Hà Tiên Thập Cảnh

 

Hà Tiên phong cảnh đẹp như mơ!

Thập Vịnh lưu danh mãi đến giờ

Kim Dự Lan Đào ngăn sóng cả

Bình San Điệp Thúy hiện tranh thơ

Đông Hồ Ấn Nguyệt trăng hoài mộng

Nam Phố Trùng Ba biển đợi chờ

Tiêu Tự Thần Chung hồn Mạc Cửu

Giang Thành Dạ Cổ trống doanh cơ

 

Giang Thành Dạ Cổ trống doanh cơ

Thuở ấy cha ông mở cõi bờ

Lộc Trĩ Thôn Cư miền đất hứa

Lư Khê Ngư Bạc chốn hoang sơ

Châu Nham Lạc Lộ chim về tổ

Thạch Động Thôn Vân ngọc tỏ mờ!

Nước biếc, non xanh, trời biển rộng

Hà Tiên phong cảnh đẹp như mơ!

 

Phế Thành Châu Sa

 

Anh về Quảng Ngãi ghé Châu Sa

Tưởng nhớ tiền nhân dưới nguyệt tà

Vong quốc điêu tàn trơ lãnh địa

Phế thành đổ nát lạnh hồn ma

Kìa đoàn trai dũng trên thuyền ngự

Nọ bóng voi thiêng cạnh tháp ngà

Mỹ nữ, đền đài xưa tráng lệ

Một thời lững lẫy đất Chăm-Pa

 

Thuyền Viễn Xứ

 

Con thuyền viễn xứ biết về đâu?

Mộng chửa tàn canh đã bạc đầu

Đáy biển mò kim hồn tổ quốc

Chân trời lỗi hẹn bóng chim câu

Ân tình một thuở bèo trên sóng

Nghĩa cử ngàn năm nước dưới cầu

Nắng Sở mây Tần thay đổi sắc

Ai dò lòng dạ cạn hay sâu?

 

Hạng Võ Biệt Ngu Cơ

 

Thương loài cỏ ‘Áy’ bến Ô giang

Sở quốc từ đây vắng bóng nàng

Chén rượu đăng trình pha ngấn lệ

Lưỡi gươm tống biệt vẹn tào khang

Não nề tiếng địch đưa hồn thiếp

Thổn thức lời thơ giục ngựa chàng

Nhất dạ chung tình thiên cổ sử

Thương loài cỏ ‘Áy’ bến Ô giang

--

Trần Đức Phổ

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền