*TĐ 152- Xin Làm Người Cô Đơn (Thơ) (Thủy Điền- GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Xin Làm Người Cô đơn

 

Thẩn thơ trưa nắng đường về

Dưới hàng Phượng vĩ tóc thề dáng ai

Xa xa sắc tịm áo dài

Dường như cô gái bao ngày tôi thương

Bấy lần dạm hỏi cô nương

Cho tôi cùng bước, cùng đường được không

Nàng từ ..... nhất quyết một lòng

Lẻ loi một bóng không đồng .... với ai

Đành lòng số phận không may

Đành lòng ngồi ngắm đắm say từng ngày

Vái trời cô hiểu lòng nầy

Cho tôi cùng bước đẹp mày biết bao

Ơn nầy tôi trả cô sau

Trăm năm, một kiếp tôi nào chớ quên

 

Thủy Điền

12-06-2020

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền