*TTN 30- Dang Tay Ôm Hết Mùa Hoa (Thơ) NT Tống Thu Ngân (Texas- USA)

 

Nhà Thơ Tống Thu Ngân

 

 

DANG TAY ÔM HẾT MÙA HOA

 

Dang tay ôm cả bầu trời

Dang tay ôm cả một trời nhớ thương

Biển chiều sóng vỗ một phương

Vỗ về nơi có người thương hẹn hò

Dang tay ôm cả con đò

Lắc lư, nghiêng ngửa biết dò nông sâu

Thuyền tình trôi mãi về đâu

Bến mơ xa tít mưa ngâu mịt mùng

Thuyền quyên chẳng gặp anh hùng

Hẹn thề chi nữa, thẹn cùng gió trăng

Thuyền tình rời bến khăng khăng

Ngưu lang, Chức Nữ bao năm đợi chờ

Thuyền về trăng đợi bên bờ

Tương tư từ thuở mây mờ, mưa giăng

Trách ai sao cứ dùng dằng

Thuyền thuyền, bến bến nhớ chăng hỡi người

Mùa hoa lộng cả đất trời

Nở vàng mấy độ đợi người tình xa

Tình yêu sao quá thiết tha

Dang tay ôm hết mùa hoa rực vàng...

 

TỐNG THU NGÂN 1194

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền