*WB 8- Đọc FB (Thơ) Web Inhaber (GER)

 

Web Inhaber

 

 

Đọc FB

 

Đọc qua mới thấy người ta

Đọc lại mới thấy sao mà trớ trêu

 

Đời nầy hàng vạn Mỹ nhân

Không duyên, không nợ, không gần .... .... thì thôi

Đi tìm hoa khác thế ngôi

Ai nào theo dấu kể lời xa xăm

Được chăng .. cũng chỉ gió trăng

Nửa đùa, nửa thật, nửa lành, nửa tơi

Làm người thì cũng biết người

Thế mà có kẻ nghĩ đời giản đơn

Ngỡ rằng tình cũ quây vòng

Đừng mơ, đừng đợi, đừng hòng bạn ơi

Đàn bà vác gói đi rồi

Trời kêu quây lại chẳng người nào quây

Đàn ông thì dạ, có khi

Thương con nhớ vợ còn đi trở về

Dại sao mà hết chỗ chê

Lên Phây lơi lả trò hề thế gian

 

Web Inhaber

13-06-2020

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền