*TĐA 36- Mưa Lòng (Thơ) NT Trần Đức Ái (Hải Phòng- VN)

 

Nhà Thơ Trần Đức Ái

 

 

Mưa Lòng

 

Giọt rơi lệ ngấm môi cười

Vô tình, anh đã bỏ mồi mơ hoang

Ngoài trời gió thoáng mưa tuông

Bỏ quên chiếc mũ, vách tường nhà em

Hôm qua tìm đến sân vườn

Xoài xanh, mận chín, hạt cườm lệ rơi

Xôn xao trách phận than ôi!

Mật hoa ong dại, bồi hồi nhớ mong

Thì ra em đã sang sông

Đò đi... lữ khách ngóng trông tím lòng

Soi gương ảnh ảo nước trong

Dòng sông cuộn chảy, áo nàng lụa hoa

Bên kia! Bến đón, bến đưa...

Mưa lòng lữ khách, đợi đưa ai về???!!!

 

 Trần Đức Ái 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền