*TĐ 154- Gánh Tương Tư (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Gánh Tương Tư

 

Đời em nặng gánh tương tư

Xin anh đừng nói thêm từ yêu em

Tương tư sẽ nặng trĩu thêm

Khổ đau chồng chất vai mềm thở .... than

Gánh em nặng quả trái ngang

Muốn mang đi bán chằng chàng nào mua

Muốn đem vứt bỏ của thừa

Tiếc thay một thuở chen đua với tình

Muốn chôn bao nỗi linh tinh

Nhớ thương, thương nhớ nên đành nặng vai

Đời em sao quá kém may

Tương tư khoắc khoải đêm ngày vấn vương

Xin người đừng thốt yêu đương

Gánh tương .. đã hết chỗ nương ... nữa rồi.

 

Thủy Điền

13-06-2020

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền