*VCL 25 - Giới Nghiêm (Thơ) NT Võ Công Liêm (Canada)

 

Nhà Thơ Võ Công Liêm 

 

Báo Đà Nẵng điện tử

 

GIỚI NGHIÊM

 

ôn dịch

đại họa phủ sóng khắp nơi

bế môn tỏa cảng ăn chơi cọ mình

ngồi buồn . gải háng dái lăn tăn

nhớ xưa truyền hịch chống xâm lăng

ngày nay truyền dịch tràn lan mọi người

em . trốn dịch cho đời không thấy mặt

tôi . trốn dịch như trốn lính đầu quân ngày nào

có đánh nhau đâu mà thua thiệt

kẻ thù bất cộng đái thiên

tại trời hay tại nhân gian

hay là có kẻ chơi trong giấu ngoài ?

giới nghiêm

cuộc chiến đã tàn chưa

cho tôi đi lại thênh thang giữa đời

hát vu vơ hát điên cuồng

cho em dắt chó giữa đường cái quan

sống chỉ một lần chết mãi nghìn sau

giới nghiêm

sáng dưa

trưa muối

túi cà

ăn chay niệm phật một thời hư ăn

làm thân tế độ kiếp này được tha

để cho mai mốt không còn có chi

ôn dịch

đại họa

toàn cầu

sống chết bất thường chả sợ ma trơi

cá chết không thúi sông

cọp chết để da

người ta chết để tiếng

mộ chí ghi tên

chết cho ôn dịch thần sầu

một đời

khó quên

giới nghiêm

với chuyện ta bà

thuở xưa có dịch

mà đâu cấm đường

chết vô tư

chết bình thường

không sợ dịch

chả sợ ma

hề ! giới nghiêm

 

thằng bé

buồn cười

hơn

buồn khóc ./.

 

VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. mùa dịch covid-19 / cuối tháng 5/2020)

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền