*THNLÊ 2- Dòng Sông Mặc Áo (Thơ) TG Thưởng Nguyệt Lê (Virgina- USA)

 

Tác Giả Thưởng Nguyệt Lê

 

 

DÒNG SÔNG MẶC ÁO

 

Ồ kìa...vừng hồng đằng đông

Sáng ra sông mặc áo hồng nắng lên

Trưa về tô đậm nắng thêm

Áo vàng sông mặc lụa mềm thướt tha

Mây trôi thơ thẩn chiều tà

Sông mang áo tím như là mới may

Tối trời sông lại đổi thay

Áo đem sông mặc thêu đầy trăng sao

Sáng ra sông vẫn ngọt ngào

Giữ nguyên màu áo thuở nào thiên thanh.

 

Thưởng Nguyệt Lê.

Virginia Beach June 17.2020.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền