*HOH 7- Giao Bôi (Thơ) Nghệ Sĩ Hoài Hương (Sacramento- USA)

 

Nghệ Sĩ Hoài Hương

 

Ly Hợp Cẩn - CF0055

 

GIAO BÔI .

 

Ly rượu giao bôi thiếp với chàng .

Trăm năm đầu bạc chẳng hề phai .

Một đêm hương lửa nghìn năm nhớ .

Đã khắc trong tim bóng hình chàng .

 

Cho dù sông cạn đá trơ rêu.

Vẫn cứ thế yêu đến bạc đầu .

Phu xướng,phụ tùy lời như ngọc .

Thiếp dạ trung trinh giữ chữ đồng.

 

NGHỆ SĨ HOÀI HƯƠNG .

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền